Obchodní a dodací podmínky

►Reklamační řád

 

►Platební a dodací podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího AmWeb, s.r.o., Identifikační číslo: 64619800, Koněvova 21, Praha 3.
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“)

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v takovém rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Společnost AmWeb s.r.o. je oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze a nebudou pak dále zpracovávána.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti AmWeb s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Společnost AmWeb s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách a obchodech na nich umístěných mohou zčásti být přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost AmWeb s.r.o.  může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
Společnost AmWeb s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
Společnost AmWeb s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona. Informace uvedené na webových stránkách společnosti AmWeb s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti AmWeb s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 


Nákupní košík

počet položek0 ks
Cena celkem0.00 Kč
(0.00 EUR, 0.00 PLN)
zobrazit košík

Registrace a přihlášení

Newsletter

E-mail:

Informace 
Dárky - suvenýryl